Out of the Box

Soms heeft u out of the box advies nodig en soms ook niet. Advies hoe je zo goed mogelijk om moet gaan met bekende situaties of over het optimaliseren van de dagelijkse gang van zaken kunt overal krijgen. Maar wat nu als de situatie niet alledaags is of als u een stap in het onbekende wilt of moet nemen? Of als u daarvoor een extra of uitdagende teambuilding nodig heeft? Wie vraagt u dan om advies?

Als de wereld verandert

De wereld staat niet stil en elke organisatie moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De meeste daarvan zijn goed te voorzien en uw organisatie mag daar niet veel moeite mee hebben. Maar af en toe lijkt het maar niet te lukken of zijn veranderingen groter of meer abrupt. Dan helpen geleidelijke aanpassingen niet, maar lijken drastische maatregelen risicovol of wekken ze weerstand op. Dan kun je natuurlijk doordrukken, maar weet u hoe groot de kans op succes dan is? Nee? Dan is een andere aanpak misschien een optie. Eentje die u en uw team uit de comfort zone haalt.

Veilig Out of the Box

Bij Van Maurik Advies krijgt u advies, begeleiding of inspiratie over als de standaard oplossingen niet meer lijken te werken. Mijn talent, ervaring en kennis ligt op het onorthodoxe en onbekende. Niet dat ik kan waarzeggen, dat kan niemand. Maar ik kan u wel op weg helpen in dat onbekende. Vooral wanneer het in het bekende niet meer veilig is of onveilig gaat worden. De combinatie van creativiteit, analyse en praktisch denken leveren advies op waar u met vertrouwen de toekomst mee in kunt. Gebaseerd op uw specifieke situatie met begrip voor de realiteit van alledag, maar met een oog voor kansen.

Geen vage hokus pokus

U krijgt eenvoudig en concrete adviezen van een praktisch denkend oud-marineofficier met een grote ervaring.  Adviezen die werken voor iedereen, want out of the box denken kun je leren, gegeven door een voormalig top trainer en strategisch adviseur. Iemand met ervaring in crisisdenken, bestuurlijke processen en complexe politieke onderhandelingen. Met een grote creativiteit en en goed gevoel voor mensen.

Teambuilding en training

Elk team is zo sterk als zijn zwakste schakel. Maar het zal u verbazen wie dat is en wanneer die zwakste schakel breekt. En misschien blijkt uzelf wel af en toe die schakel te zijn. Het vraagt moed om daarover na te denken. Het vraagt vaardigheid om u en uw team daarbij te helpen. Durft u in de spiegel te kijken die ik u kan voorhouden. Dan zou ik een poging wagen. Of u nu training wilt in operaties op zee, het leiden van een project of uw team wilt versterken, dat kan.

Wilt u contact ?