Mijn Klanten

De belangrijkste onder mijn klantenMijn klanten groeien nog in aantal want mijn eenmansbedrijf is nog jong. Ik heb hiervoor vijfendertig jaar bij de Koninklijke Marine gewerkt. Maar ik heb meer gedaan dan varen of op een bureau werken. Op deze pagina de eerste klanten en de (extra) klanten die ik in mijn marineloopbaan heb geholpen.

Voor de Koninklijke Marine doe ik nog steeds af en toe een opdracht. Mijn oude werkgever steun ik nog met mijn kennis en vaardigheden. Als u wilt weten waarom kan ik u aanraden mijn levensverhaal te lezen. Kijk daarvoor op Weg van mijn Hart.

‘Klanten’ uit mijn marinetijd

Nederlandse Defensie Academie. Ik ben betrokken geweest bij de opzet van de technische master. En ik ben lange tijd adviseur geweest van het vakgebied Operationele Analyse.

TNO defensie en veiligheid. Bij projecten heb ik advies gegeven en de uitvoering begeleid. In de voorbereiding van projecten ben ik klankbord geweest. Ook heb ik masterclasses gehouden in presentatie van wetenschappelijke onderzoeken.

Thales Nederland. Ik heb meerdere malen masterclasses gehouden voor ingenieurs. Deze masterclasses waren bedoeld om innovatie te versnellen. Om op die manier een beter begrip te krijgen voor een klant te krijgen en zo beter nieuwe producten te ontwikkelen.

Stichting Nederland Maritiem Land. Ik heb ruim drie jaar meegewerkt aan het opnieuw opzetten van deze stichting. Deze behartigt de belangen van het Maritieme cluster. De sectoren van dit cluster maken samen meer dan 35 miljard Euro omzet. Daarmee zorgen ze voor ruim 180.000 banen.

NATO Training Group. Ik ben twee jaar voorzitter geweest van een werkgroep binnen NATO. Deze werkgroep moest de training en opleiding op elkaar afstemmen. Zodat men hun advies onderzocht kon worden waar en hoe samenwerking op dit gebied mogelijk was.

Opdrachten in 2016

Damen Schelde Naval Services. De marinebouw van deze scheepsbouwer vroeg om begeleiding. Voor het uitdenken van een nieuw concept voor oorlogsschepen. Gebaseerd op technologie uit de civiele wereld.

RH Marine Holland. Na de afsplitsing van IMTECH wilde RH Marine Holland nadenken over haar toekomst. Zodat ze daarmee organisatie verder kon ontwikkelen.

Scenarios4Summits. Als scriptschrijver meegewerkt aan de productie van scenariofilms voor conferenties.

Ministerie van Defensie. Hoe wordt het ministerie van defensie weer een van de beste werkgevers. Analyse van de huidige problemen vroeg om begeleiding. Op die manier werd een opzet gemaakt voor een moderner personeelsbeleid

Delft Dynamics Een start-up bedrijf in Helikopterdrones van de TU Delft begeleid bij militaire projecten.Zo werd onder andere een product ontwikkeld voor de maritieme markt. Hoe maken je een winnende product voor de Marine scheepsbouw.

Nederlandse Defensie Academie. Het uitwerken van een Masteropleiding voor het KIM in Den Helder. Men vroeg om een frisse en prikkelende blik vanuit verschillende perspectieven.

Opdrachten in 2017

Marinemagazine. Als schrijver voorzie ik dit maritieme blad van artikelen. Een blad voor iedereen met een maritiem hart.

NAVTRAIN international. Als adviseur bij een Nederlands bedrijf dat landen helpt met het inzetten van marineschepen die men bij Nederlandse bedrijven heeft gekocht.

Stichting Marcandi. Deze stichting voorziet marineschepen en kazernes van dagelijkse artikelen.Het ging om een bemiddelingsopdracht in personele zaken.

Koninklijke Marine. Voor het geven van een aantal prikkelende lezingen over maritieme onderwerpen en innovatie.

Delft Dynamics. Een Nederlands bedrijf dat drones ontwikkeld voor de professionele markt. Begeleiding bij het ontwikkelen van drones voor maritiem gebruik.

Opdrachten in 2018

Kustwacht Nederland. Een interim opdracht voor het ontwikkelen van een veiligheidssysteem voor operaties met snelle interceptor boten.

NAVTRAIN International. Het ontwikkelen van een tactische training voor marineofficieren van alle landen.